Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Dokument
GDPR (5)
instruktion-for-att-tillvarata-enskildas-rattigheter.pdf
instruktion-for-behandling-av-ostrukturerat-material.pdf
instruktion-for-personuppgiftsbitradesavtal.pdf
Integritetspolicy Skövde GF Version 1.0 Rev. 180518.pdfIntegritetspolicy GDPR
sf---instruktion-for-atgardsplan-personuppgiftsincidenter.pdf
Sociala medier (2)
Skadeanmälan trupp - Svedea.pdfOm olyckan är framme...